تبلیغات
آرمان دانش - دانلود بهترین برنامه های ریاضی
Designed by Freepik
دانلود بهترین برنامه های ریاضی

      برنامه های اجرائی ریاضی برای دانلود   

 
            

 سال سوم راهنمائی  

دانلود برنامه پیدا کردن مختصات نقطه

دانلود برنامه رسم بردار

 دانلود برنامه رسم جمع دو بردار از روش مثلث

 دانلود برنامه رسم جمع دو بردار از روش متوازی الاضلاع                                    

 دانلود برنامه رسم قطرهای چند ضلعی

 دانلود برنامه حل معادله

 دانلود برنامه رسم خط

 دانلود برنامه حل دستگاه معادلات خطی

 دانلود برنامه غربال اراتستن

  دانلود برنامه محاسبه اعداد اول

دانلود برنامه بخش پذیری بر اول كوچكتر از 100

دانلود برنامه تمرین كردن مختصات نقطه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 سال دوم راهنمائی

 

 دانلود برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد

 دانلود برنامه محاسبه مضربهای یک عدد

 دانلود برنامه نوشتن جمع و تفریق برای یک بردار

  دانلود برنامه رسم قطرهای چند ضلعی                                       

 دانلود برنامه محاسبه مبنای غیر ده به مبنای ده

 دانلود برنامه محاسبه مبنای  ده به مبنای غیر ده

 دانلود برنامه حل معادله                          

  دانلود برنامه پیدا کردن مختصات نقطه  

 دانلود برنامه رسم بردار

دانلود برنامه بخش پذیری بر اول كوچكتر از 100

دانلود برنامه تمرین كردن مختصات نقطه

 

 سال اول راهنمائی

دانلود برنامه محاسبه مقسوم علیه های یک عدد

دانلود برنامه محاسبه مضربهای یک عدد

دانلود برنامه محاسبه ب.م.م دو عدد

دانلود برنامه محاسبه ک.م.م دو عدد

دانلود برنامه بخش پذیری بر اول كوچكتر از 100

دانلود برنامه مقسوم علیه و اعداد متباین و اعداد كامل 

دانلود برنامه حدس زدن اندازه زاویه

دانلود برنامه مقسوم علیه های اول یك عدد

دانلود برنامه ضرب توانها

دانلود برنامه حل معادله

دانلود طراحی سوالات گروههای دانش آموزی

دانلود دو شناگر در استخر به صورت انیمیشن سوال 7 جزوه طلایه داران       

                متفرقه

دانلود زبان برنامه نویسی GWBASIC

دانلود برنامه جمع اعداد یك تا n

دانلود برنامه جمع اعداد فرد

دانلود بازی پلیس اعداد

دانلود بازی مسابقه دلفینها  

دانلود بازی عبور از رودخانه

دانلود بازی نجات پنگوئنها

دانلود بازی یافتن كسری بین دو كسر

دانلود بازی مقایسه كسرها (با موس اعداد را به صورت و مخرج كسرها بكشید)

چگونه عكس خود را در آب غرق كنیم

دانلود نرم افزارهای كاربردی

معمای آلبرت انیشتین