تبلیغات
آرمان دانش - معمای آلبرت انیشتین
Designed by Freepik
معمای آلبرت انیشتین

طراح این معما آلبرت انیشتین بوده و به گفته خودش فقط دو درصد از مردم دنیا می توانند این معما را حل کنند. هیچگونه کلک و حقه ای در این معما وجود ندارد و فقط منطق محض می تواند شما را به جواب برساند.
موفق باشید
 1. در خیابانی پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
 2. در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.
 3. این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوتی می نوشند،غذای متفاوت می خورند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.
سوال:کدام یک از آن ها در خانه،ماهی نگه می دارد؟؟؟

راهنمایی:
 1. مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
 2. مرد سو یدی،یک سگ دارد.
 3. مرد دانمارکی چای می نوشد.
 4. خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
 5. صاحبخانه خانه سبز قهوه می نوشد.
 6. شخصی که پیتزا می خورد پرنده پرورش می دهد.
 7. صاحب خانه زرد ماکارونی می خورد.
 8. مردی که در خانه وسطی زندگی می کند شیر می نوشد.
 9. مرد نروژی،در اولین خانه زندگی می کند.
 10. مردی که سیب زمینی می خورد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.
 11. مردی که اسب نگهداری می کند،کنار مردی که ماکارونی می خورد زندگی می کند.
 12. مردی که میگو می خورد نوشابه می نوشد.
 13. مرد آلمانی همبرگر می خورد.
 14. مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.
 15. مردی که سیب زمینی می خورد همسایه ای دارد که آب می نوشد.
آلبرت انیشتین این معما را در قرن نوزدهم میلادی نوشت،آیا شما می توانید جواب آن را بدست آورید؟؟؟؟